Polityka prywatności

HomePolityka prywatności

Na tej stronie z polityką prywatności i plikami cookie możesz dowiedzieć się, jakie informacje o Tobie zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową www.mioki.lt

Podajemy również informacje o tym, co robimy z tymi informacjami i gdzie są one pozyskiwane. Ponadto udzielamy informacji o wykorzystywaniu plików cookies w serwisie.

Administratorem Twoich danych osobowych jako osoby odwiedzającej stronę internetową jest:

UAB “Sinopa”
Kod firmy: 304230813
Płatność VAT kod: LT100010127914
Siedziba i adres do korespondencji: ul. 2-102, Wilno
Numer telefonu: +370 600 36794
E-mail adres e-mail: info@mioki.lt

Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • W marketingu.
 • Wysyłanie biuletynów (biuletyny nie są wysyłane bez Twojej zgody).
 • W celu zapewnienia funkcjonalności strony, aby zaoferować lepsze rozwiązania przeglądania stron internetowych.
 • Używamy plików cookies w celu usprawnienia świadczenia usług na stronie www.mioki.lt.
 • W celu pomyślnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym naszej strony internetowej.
 • Dla pomyślnej dostawy towarów przez pośredników (np.: firmy kurierskie, Poczta Litewska, przesyłki autobusowe).
 • W celu odpowiedzi na Państwa pytania poprzez formularze kontaktowe udostępnione na naszej stronie, e-mail pocztą

Dane gromadzone i przetwarzane na stronie internetowej www.mioki.lt

UAB „Sinopa” gromadzi następujące dane w wyżej wymienionych celach:

 • Podstawowe dane pozyskiwane są poprzez formularze kontaktowe: adres IP, imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail. poczta, miasto, inne podane przez Ciebie dane.
 • Dane odbierane są e-mailem. poczta, którą podajesz jako nadawca: adres IP, imię, nazwisko, e-mail adres pocztowy, numer telefonu, inne dodatkowe dane.
 • Dane, które otrzymujemy w przypadku zakupu naszego e-maila. w sklepie www.: adres ip, nazwa, adres, dane kontaktowe.
 • Dane, które otrzymujemy podczas rozmowy, mogą być również zbierane i przetwarzane w celu realizacji żądanego zamówienia.

Komu przekazujemy Twoje dane

Gwarantujemy, że Twoje dane nie zostaną nikomu sprzedane, pod warunkiem przekazania osobom trzecim, w celu innym niż wyrażona zgoda. Używamy Twoich danych wyłącznie w sposób podany na tej stronie. Oczywiście istnieje sytuacja, w której musimy przekazać Twoje dane o Tobie zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo lub gdy są do tego zobowiązani organy ścigania lub instytucja prowadząca postępowanie karne.

Informacje przekazywane stronom trzecim mogą być tylko takie, jak podano na tej stronie:

 • Usługi wysyłania biuletynów na specjalną platformę, za pośrednictwem której będą wysyłane do Ciebie wiadomości o naszych produktach.
 • Usługi stron trzecich świadczone w celu przechowywania danych i hostingu witryn internetowych.
 • Strona trzecia, taka jak Google Analytics, która pozwala nam zbierać informacje o Tobie, aby sprawdzić ogólny ruch i błędy w naszej witrynie.
 • Kurier, Poczta Litewska lub inna instytucja, abyśmy mogli dostarczyć Twoje zamówienie.

Jak długo przechowywane są dane o Tobie?

Dane są przechowywane na naszej stronie internetowej nie dłużej niż jest to wymagane przez prawo, jeśli ustawiony jest dłuższy czas przechowywania. Twoje dane są przechowywane w serwisie przez okres wskazany poniżej:

Dane z formularza kontaktowego – nie dłużej niż 24 miesiące.
e-mail zamówienie sklepu – nie dłużej niż 24 miesiące. po zrealizowaniu zamówienia.
Dodatkowe dane przekazywane innymi możliwymi kanałami komunikacji – nie dłużej niż 24 miesiące. po kontakcie z Tobą i pracownikami naszej firmy.

Biuletyny

Ofertę na naszej stronie można otrzymać przesyłając wiadomość e-mail. adres e-mail, będziesz otrzymywać newslettery od naszej firmy o najnowszych produktach i usługach.

Otrzymując Twoją zgodę na wysyłanie biuletynów, mamy do tego pełne prawo. Możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynów w dowolnym momencie, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomości e-mail i potwierdzając odmowę w kolejnym e-mailu.

Twój email Twój adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłania biuletynów, dopóki nie zrezygnujesz. Gdy wysyłany jest biuletyn i klikniesz łącze biuletynu, mogą być gromadzone dane.

Twój email adres e-mail może zostać przekazany stronom trzecim świadczącym specjalne usługi wysyłania biuletynu tylko po to, abyśmy mogli wysłać go do Ciebie za pośrednictwem ich platformy.

Rodzaje plików cookie używanych na stronie

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej www.mioki.lt mogą mieć kilka rodzajów:

 • Niezbędne pliki cookie – działają najpotrzebniejsze pliki cookie, dzięki którym działa sama strona.
 • Funkcjonalne pliki cookie – nie są bardzo potrzebne, ale zapewniają dodatkową funkcjonalność, aby wszystko było jak najbardziej wygodne podczas przeglądania i zapewniało wygodę użytkowania.
 • Cookies statystyczne – pliki cookies, które zbierają informacje o Tobie jako odwiedzającym, jakie czynności wykonujesz na stronie. Mierzy czas, widzi, gdzie odwiedziłeś witrynę, ilu jest w tej chwili odwiedzających, a także możliwe jest przygotowanie ogólnego raportu o ruchu na stronie.

Zgody, które wyrażasz jako odwiedzający na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie internetowej

 • Bez zmiany ustawień przeglądarki, aby uniemożliwić jej akceptowanie plików cookie.
 • W tabeli, która pojawia się na początku strony, kliknij przycisk „Zgadzam się” dotyczący używanych plików cookie i polityki prywatności.
 • Jeśli nie chcesz, aby witryna zbierała dane o Tobie

Możesz skorzystać z dodatkowych dodatków do przeglądarki, poradniki jak to zrobić znajdziesz poniżej:

Możesz anulować zbieranie plików cookie w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki, aby nie zbierała plików cookie za pomocą dodatków do przeglądarki lub znajdując informacje o tym w wyszukiwarkach.

Lista plików cookie na naszej stronie internetowej

TytułInformacje chronioneZamiarWażny
PHPSESSID Do identyfikacji sesji1 sesja
Cookieconsent_statusWybórCookie potwierdzenie wyboru miejsca przechowywania1 rok
SID, SAPIS, APIS, SSID, HSID, NID, PREFRóżne unikalne zmienne oprócz PREF, które przechowują Twoje preferencje, np.: poziom powiększenia.Google przypisuje pliki cookie na każdej stronie korzystającej z Map Google. Nie mamy kontroli nad plikami cookie Google. Te pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkowników Google Maps.Większość plików cookie jest ważna przez 10 lat po odwiedzeniu strony zawierającej mapę Google.
_galosowo wygenerowany identyfikatorGoogle Analytics: Segmenty użytkowników2 lata
_kołowaciznalosowo wygenerowany identyfikatorGoogle Analytics: Segmenty użytkowników dzień
_gatNumerGoogle Analytics: służy do zwiększenia szybkości zapytań1 minuta
akt,c_user,datr,fr,pl,obecność,sb,wd,xs 
Pliki cookie służą do interfejsu z platformą Facebook i kontem użytkownika, jeśli użytkownik jest zalogowany do Facebooka.
1 rok
1P_JAR
Krótki losowo wygenerowany identyfikator
Te pliki cookie służą do zbierania statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji.1 tydzień
SIDCC Plik cookie zabezpieczający, który pomaga chronić informacje użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem.1 dzień

Możliwość przeglądania plików cookie

Cookies to proste pliki tekstowe. Możesz je przeglądać za pomocą dowolnego edytora tekstu. Poniżej znajdują się informacje o tym, jak je wyświetlić:

Niezamierzone pliki cookie

Ze względu na sposób działania Internetu i stron internetowych nie zawsze jesteśmy świadomi plików cookie umieszczanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszej witryny. Dotyczy to w szczególności przypadków, w których nasza strona internetowa zawiera tak zwane elementy osadzone: teksty, dokumenty, obrazy lub krótkie klipy wideo, które są przechowywane na stronie internetowej innej osoby, ale są wyświetlane na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.
Dlatego jeśli natkniesz się na takie pliki cookie na naszej stronie internetowej, których wcześniej nie określiliśmy, poinformuj nas o tym. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią stroną trzecią i zapytać, jakie pliki cookie umieścili, dlaczego to robią, jak długo trwa plik cookie i jak chronią twoją prywatność.

Postanowienia ogólne

Zasady przetwarzania danych osobowych (dalej – Regulamin) regulują działania Spółki i jej pracowników przy przetwarzaniu danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatycznego i ręcznego przetwarzania danych osobowych zainstalowanych w Spółce, a także określają prawa osoby, której dane dotyczą, ochronę danych osobowych środki wykonawcze i inne kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Celem zasad przetwarzania danych osobowych w Spółce jest uregulowanie przetwarzania danych osobowych w Spółce, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Unii Europejskiej nr. 2016/679, ustawy o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz w celu zapewnienia zgodności i wdrożenia innych powiązanych aktów prawnych.

Spółka zbiera dane osobowe, które osoba dobrowolnie podaje e-mailem, listem poleconym, faksem, telefonem, przychodząc bezpośrednio do sklepu Spółki, rejestrując się na stronie internetowej Spółki i stając się zarejestrowanym użytkownikiem (gdy Spółka daje taką możliwość), dokonując zakupów towarów w sklepie internetowym Spółki lub korzystając ze strony internetowej Spółki.

Koncepcje

Terminy użyte w dokumencie:

Dane osobowe  – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, której tożsamość można ustalić, w szczególności za pomocą identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i identyfikator internetowy, lub za pomocą jednego lub więcej fizycznych, fizjologicznych lub genetycznych oznak tej osoby fizycznej, tożsamość psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna;

Podmiot danych  – oznacza osobę fizyczną, od której Spółka otrzymuje i przetwarza dane osobowe;

Pracownik  – oznacza osobę, która zawarła ze Spółką umowę o pracę lub podobną umowę i została wyznaczona do przetwarzania Danych Osobowych decyzją kierownika Spółki lub której dane osobowe są przetwarzane;

Odbiorca danych  – osoba, której przekazywane są dane osobowe;

Udostępnianie  danych – udostępnienie danych osobowych poprzez transmisję lub udostępnienie w inny sposób (za wyjątkiem publikacji w publicznych mediach informacyjnych);

Przetwarzanie danych  – każda czynność wykonywana na danych osobowych: zbieranie, gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, klasyfikowanie, grupowanie, łączenie, zmiana (dodawanie lub poprawianie), udostępnianie, publikacja, wykorzystywanie, operacje logiczne i/lub arytmetyczne, wyszukiwanie, rozpowszechnianie, niszczenie lub inne działanie lub zestaw działań;

Automatyczne przetwarzanie  danych – czynności przetwarzania danych, które w całości lub w części wykonywane są w sposób zautomatyzowany;

Podmiot przetwarzający  – osoba prawna lub fizyczna (nie będąca pracownikiem administratora danych) upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane i/lub procedurę jego powołania mogą określać przepisy prawa lub inne akty prawne;

Administrator danych  – osoba prawna lub fizyczna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele przetwarzania danych są określone przepisami prawa lub innymi aktami prawnymi, administrator danych i/lub tryb jego powołania mogą być określone w tych ustawach lub innych aktach prawnych;

Zgoda  – każde dobrowolne, konkretne i jednoznaczne wyrażenie woli właściwie poinformowanej osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub jednoznaczne działania, poprzez które wyraża ona zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Marketing bezpośredni  – działania mające na celu oferowanie osobom fizycznym towarów lub usług drogą pocztową, telefoniczną lub innymi środkami bezpośrednimi i/lub zapytanie o opinię na temat oferowanych towarów lub usług;

Strona trzecia  – osoba prawna lub fizyczna, z wyłączeniem osoby, której dane dotyczą, administratora danych, podmiotu przetwarzającego oraz osób bezpośrednio upoważnionych przez administratora danych lub podmiot przetwarzający dane do przetwarzania danych;

Inne pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie są rozumiane tak, jak zostały zdefiniowane w Ustawie o Prawnej Ochronie Danych Osobowych Republiki Litewskiej i innych aktach prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Przetwarzając dane osobowe firma kieruje się następującymi zasadami:
 • Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji celów prawnych określonych w Regulaminie;
 • Dane osobowe przetwarzane są rzetelnie, rzetelnie i legalnie, zgodnie z wymogami aktów prawnych;
 • Spółka przetwarza dane osobowe w taki sposób, aby dane osobowe były dokładne i były na bieżąco aktualizowane w przypadku zmiany;
 • Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe są przechowywane w takiej formie, aby można było ustalić tożsamość osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane te zostały zebrane i przetwarzane.
 • Dostęp do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, mają wyłącznie pracownicy Spółki o odpowiednich kompetencjach i/lub osoby trzecie, z których Spółka korzystała w celu świadczenia usługi i tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne do świadczenia usługi.
 • Spółka szanuje prywatność Podmiotu danych i zobowiązuje się do stałego przestrzegania zasad ochrony danych Podmiotu danych określonych w niniejszym Regulaminie.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z celami, dla których podmiot danych dostarczył je Spółce lub w innych celach zatwierdzonych przez podmiot danych.
 • Cele wykorzystania danych osobowych osoby, której dane dotyczą:
 • Do przetwarzania i administrowania zakupem (zamówieniem) towarów lub usług realizowanym przez osobę, której dane dotyczą;
 • W celu identyfikacji osoby, której dane dotyczą w systemach informatycznych Spółki;
 • W celu identyfikacji osoby, której dane dotyczą, podczas logowania do swojego konta na stronie internetowej Spółki (gdy Spółka zapewnia taką możliwość);
 • do wystawiania i przesyłania kuponów, potwierdzeń, faktur i innych dokumentów finansowych za zakupione (zamówione) towary lub usługi;
 • o rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zamówienia;
 • do kontaktu z Podmiotem danych, w przypadku zmiany warunków nabywanych przez Podmiot danych towarów lub usług;
 • w celu wypełnienia innych zobowiązań umownych;
 • Do celów marketingu bezpośredniego Spółki;
 • do celów bezpieczeństwa, zdrowia, administracyjnych, zapobiegania przestępczości oraz do celów prawnych;
 • analitycy biznesowi, do ogólnych badań pozwalających na poprawę jakości towarów lub usług;
 • do kontaktu z Osobą, której dane dotyczą, w celu otrzymywania opinii klientów na temat zakupionych towarów lub usług;
 • do oceny kandydatury danej osoby na stanowisko, kontakt z odpowiednim kandydatem itp.;
 • słyszałem

Dobrowolnie przekazując Spółce swoje dane osobowe, Osoba, której dane dotyczą, potwierdza i dobrowolnie zgadza się, że Spółka będzie zarządzać i przetwarzać dane osobowe Osoby, której dane dotyczą, zgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem i innymi normatywnymi aktami prawnymi.

Zasady muszą być przestrzegane przez wszystkich pracowników Spółki, którzy przetwarzają dane osobowe w Spółce lub zapoznają się z nimi podczas wykonywania swoich funkcji, przetwarzających dane, z których korzysta Spółka lub osoby trzecie, z których Spółka korzysta w celu świadczenia usługi przetwarzania danych, i tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi.

Spółka zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych osobom trzecim bez zgody Osoby, której dane dotyczą, z wyjątkiem zapewnienia należytego wykonania umowy, innych usług związanych z należytym wykonaniem usług zleconych przez Osobę, której dane dotyczą. Spółka może również przekazywać dane osobowe Osoby, której dane dotyczą, stronom trzecim, które działają jako Przetwarzający Dane w imieniu Spółki. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie tym Procesorom Danych, z którymi Spółka podpisała stosowne Umowy powierzenia przetwarzania danych. Uznaje się, że Osoba, której dane dotyczą, została o tym poinformowana, zgadza się z tym, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania danych Osoby, której dane dotyczą przez osoby trzecie w zakresie dozwolonym przez prawo. We wszystkich innych przypadkach          

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez firmę mogą być: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby, której dane dotyczą, adres odbioru zakupionych towarów lub usług, kod pocztowy, nazwa firmy, w imieniu której działa, dane karty kredytowej/debetowej lub inne dane dotyczące płatności, informacje o towarach Danych zakupionych przez podmiot (ilości, daty zakupu, ceny zakupionych towarów, historia zakupów), login i hasło podmiotu danych na stronie internetowej Spółki (jeśli Firma daje taką możliwość). Nagrania wideo mogą być dokonywane na terenie sklepu firmowego zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo, informacje te są wykorzystywane wyłącznie w trybie i do celów określonych przepisami prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Strona internetowa Spółki może gromadzić pewne informacje o wizycie osoby, której dane dotyczą, na przykład: Adres protokołu internetowego (IP), za pomocą którego Podmiot danych uzyskuje dostęp do Internetu; Data i godzina wizyty osoby, której dane dotyczą na stronie internetowej Spółki; inne strony internetowe, które osoba, której dane dotyczą, odwiedza na stronie internetowej Spółki; używana przeglądarka; informacje o systemie operacyjnym komputera osoby, której dane dotyczą; wersje aplikacji mobilnych; ustawienia języka i nie tylko. Jeżeli podmiot danych korzysta z urządzenia mobilnego, dane mogą być również gromadzone w celu określenia rodzaju urządzenia mobilnego, ustawień urządzenia, a także współrzędnych geograficznych (długość i szerokość geograficzna). Informacje te są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej Firmy, analizowania trendów, ulepszania produktów i usług oraz administrowania stroną internetową Firmy.

Wszystkie dane osobowe dostarczone i otrzymane przez podmiot danych są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej i innych aktach prawnych regulujących ochronę danych osobowych w Republice Litewskiej. Spółka zapewnia, że ​​dane przekazane przez Osobę, której dane dotyczą, są chronione przed wszelkimi działaniami niezgodnymi z prawem: bezprawną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, kradzieżą tożsamości, oszustwem, a poziom ochrony danych osobowych spełnia wymogi aktów prawnych Republiki Litewskiej.

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych pracowników przestrzegają zasady poufności i zachowują w tajemnicy wszelkie informacje związane z danymi osobowymi, z którymi zapoznały się w toku wykonywania swoich obowiązków, chyba że informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lub inne akty prawne. Obowiązek zachowania poufności danych osobowych obowiązuje również po przejściu na inne stanowisko, rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku umownego.

Dokumenty zawierające dane osobowe nie mogą być przechowywane w widocznym miejscu dostępnym dla wszystkich. Dane osobowe zawarte w tekstach odpowiednich dokumentów (umowy, zamówienia, wnioski itp.) są przechowywane zgodnie z warunkami określonymi w Indeksie ogólnych warunków przechowywania dokumentów, zatwierdzonym zarządzeniem Głównego Archiwisty Litwy. Inne dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów przewidzianych w tej procedurze. Warunki przechowywania poszczególnych danych osobowych określa Szef Spółki.

Prawa podmiotu danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji:

wiedzieć o gromadzeniu Twoich danych osobowych. Zbierając dane osobowe, Kancelaria musi poinformować Osobę, której dane dotyczą, jakie dane osobowe Spółka będzie przetwarzać, w jakim celu będą przetwarzane odpowiednie dane, komu i w jakim celu mogą być one przekazane i/lub jakie są konsekwencje ich niepodania dane osobiste. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi, żądania sprostowania, wyjaśnienia lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może również sprzeciwić się przetwarzaniu niektórych opcjonalnych danych osobowych;

poznać swoje dane osobowe i sposób ich obsługi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do Spółki z żądaniem udzielenia informacji o tym, w jakim celu i w jakim celu przetwarzane są jej dane osobowe. Po otrzymaniu żądania Podmiotu danych na piśmie (listem poleconym lub e-mailem), nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Podmiotu danych, Kancelaria przekazuje żądane dane na piśmie (listem poleconym lub e-mailem). mail) lub wskazuje powody odmowy spełnienia takiego żądania. Odpowiedź udzielana jest Osobie, której dane dotyczą w tej samej formie, w jakiej otrzymano żądanie, chyba że wniosek Osoby, której dane dotyczą, wyraża chęć otrzymania informacji w inny sposób;

zażądać sprostowania, zniszczenia danych osobowych lub wstrzymania przetwarzania Twoich domen osobistych;

otrzymać podane przez Ciebie Dane w ustrukturyzowanej formie, jeśli spełniają one kryteria określone przepisami prawa;

w wyjątkowych okolicznościach Podmiot Danych ma prawo odmówić Przetwarzania Danych, gdy przetwarzane dane są danymi opcjonalnymi. Gdy Dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, Podmiot Danych może sprzeciwić się takiemu Przetwarzaniu (prawo do sprzeciwu). Spółka po otrzymaniu żądania zaprzestania przetwarzania opcjonalnych danych osobowych niezwłocznie zaprzestaje takiego przetwarzania, chyba że jest to sprzeczne z wymogami aktów prawnych i informuje o tym pracownika;

w dowolnym momencie wycofać jakąkolwiek zgodę udzieloną przez Osobę, której dane dotyczą podczas rejestracji lub korzystania z usług świadczonych przez Spółkę. Taka odmowa nie będzie miała wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych dokonanego przed odmową i na podstawie udzielonej zgody;

odmówić podania danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia praw Osoby, której dane dotyczą;

przeglądać i edytować dane osobowe podane na stronie internetowej Spółki oraz dane kontaktowe Podmiotu danych (jeśli podmiot danych jest zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej Spółki). Osoba, której dane dotyczą, może to zrobić, odwiedzając odpowiednie sekcje strony internetowej Spółki.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Prawa dostępu do danych osobowych oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych są nadawane, usuwane i zmieniane zarządzeniem kierownika Spółki.
 2. Dane osobowe przetwarzane są ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzi przetwarzania danych osobowych stosowanych przez Spółkę.
 3. W ramach ochrony danych osobowych Spółka wdraża i zapewnia odpowiednie środki organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed jakimkolwiek innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.
 4. W Spółce prawo dostępu do danych osobowych osób, których dane dotyczą, mają tylko te osoby, które zostały upoważnione do dostępu do tych danych i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie.
 5. Firma zapewnia bezpieczeństwo pomieszczeń, w których przechowywane są dane osobowe, właściwe rozmieszczenie i przegląd wyposażenia technicznego, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej, właściwe zarządzanie siecią, utrzymanie systemów informatycznych oraz wdrożenie innych środków technicznych niezbędnych do zapewnienia ochrony dane.
 6. Spółka podejmuje środki mające na celu zapobieganie przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu, zmianie, ujawnieniu danych osobowych, a także wszelkiemu innemu nielegalnemu przetwarzaniu, poprzez prawidłowe i bezpieczne przechowywanie powierzonych jej dokumentów i zbiorów danych.
 7. Jeżeli pracownik lub inny Przetwarzający dane ma wątpliwości co do wiarygodności zainstalowanych środków bezpieczeństwa, musi skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym, aby ocenić dostępne środki bezpieczeństwa i, jeśli to konieczne, zainicjować zakup i instalację dodatkowych środków.
 8. Pracownik lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe przetwarzający dane osobowe musi:
 9. przetwarzać dane osobowe ściśle zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej, innymi aktami prawnymi, instrukcjami i Regulaminem;
 10. zachować poufność danych osobowych. Pracownik taki zobowiązany jest do przestrzegania zasady poufności i zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, z którymi zapoznał się w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, chyba że informacje te są upubliczniane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lub innych aktów prawnych. Pracownik Spółki musi przestrzegać zasady poufności nawet po zakończeniu stosunku pracy;
 11. nieujawniania, przekazywania lub udostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym do przetwarzania danych osobowych;
 12. prawidłowo przechowuj dokumenty i pliki danych oraz unikaj wykonywania zbędnych kopii. Kopie dokumentów firmowych zawierające dane osobowe muszą zostać zniszczone w taki sposób, aby dokumenty te nie mogły być odtworzone, a ich treść niemożliwa do zidentyfikowania;
 13. niezwłocznego powiadomienia szefa Spółki lub wyznaczonej przez niego osoby odpowiedzialnej o każdej podejrzanej sytuacji, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz podjęcia działań w celu uniknięcia takiej sytuacji.
 14. zniszczyć kopie niepotrzebnych dokumentów zawierających dane osobowe, aby nie można było ich odtworzyć, a ich zawartość nie była możliwa do zidentyfikowania.
 15. Pracownicy lub inne odpowiedzialne osoby, które automatycznie przetwarzają dane osobowe lub z których komputery mają dostęp do obszarów sieci lokalnej, w których przechowywane są dane osobowe, używają haseł utworzonych zgodnie z odpowiednimi zasadami. Hasła są zmieniane okresowo, co najmniej raz na trzy miesiące, a także w określonych okolicznościach (na przykład: zmiana pracownika, zagrożenie włamania, podejrzenie, że hasło stało się znane osobom trzecim itp.).
 16. Pracownik pracujący na konkretnym komputerze może znać tylko swoje hasło. Pracownik przekazuje hasło w zapieczętowanej kopercie upoważnionej przez Spółkę osobie odpowiedzialnej. Hasła są przechowywane w bezpiecznym lub innym bezpiecznym miejscu i używane tylko w razie konieczności.
 17. Przynajmniej raz w miesiącu wyznaczony pracownik lub inny Przetwarzający Dane wykonuje kopie danych osobowych na komputery.
 18. Pracownik odpowiedzialny za konserwację komputera musi upewnić się, że pliki danych osobowych nie są „widoczne” (udostępniane) z innych komputerów, a programy antywirusowe są okresowo aktualizowane.
 19. Pracownik odpowiedzialny za konserwację komputerów wykonuje kopie plików danych na komputerach. Jeśli te pliki zostaną utracone lub uszkodzone, odpowiedzialny pracownik musi je przywrócić najpóźniej w ciągu kilku dni roboczych.
 20. Pracownik traci prawo do przetwarzania danych osobowych z chwilą zakończenia stosunku pracy pracownika lub podobnej umowy ze Spółką lub gdy kierownik Spółki odwoła wyznaczenie pracownika do przetwarzania danych osobowych.
 21. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych Spółka wdraża lub planuje wdrożyć następujące środki ochrony danych osobowych:
 22. administracyjne (ustanowienie procedury bezpiecznego postępowania z dokumentami i danymi komputerowymi oraz ich archiwami, a także organizacja pracy różnych dziedzin działalności, zapoznanie personelu z ochroną danych osobowych itp.);
 23. ochrona sprzętu i oprogramowania (administracja systemami informatycznymi i bazami danych, utrzymanie miejsc pracy, siedziba firmy, ochrona systemów operacyjnych, ochrona przed wirusami komputerowymi itp.);
 24. ochrona komunikacji i sieci komputerowych (filtrowanie udostępnionych danych, programów, niechcianych pakietów danych itp.).
 25. Środki techniczne i oprogramowanie do ochrony danych osobowych muszą zapewniać:
 26. instalacja magazynu dla kopii systemów operacyjnych i baz danych, określenie technik kopiowania i kontrola zgodności;
 27. technologia procesu ciągłego zarządzania (przetwarzania) danych;
 28. autoryzowane wykorzystanie danych, ich niewrażliwość.

Pracownik lub inny Podmiot Przetwarzający, po wykryciu naruszeń przetwarzania danych osobowych, niezwłocznie informuje bezpośredniego przełożonego, aby Spółka mogła podjąć natychmiastowe działania zapobiegające niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych oraz w razie potrzeby poinformować organ nadzorczy o przetwarzaniu danych osobowych oraz Podmiot danych o sytuacji.

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu, w zależności od wagi naruszenia, może być uznane za rażące naruszenie obowiązków służbowych.

ZGŁOSZENIA I REKLAMACJE  “Możesz złożyć wniosek/reklamację dotyczącą usługi zakupionej na naszej stronie internetowej do Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumenta (Vilniaus ul. 25, 01402 Wilno, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, fax. ( 8 5) 279 14 66, strona internetowa www.vvtat.lt), a także do jednostek terytorialnych Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów w powiatach lub do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na platformie EGS http:// ec.europa.eu/odr/”.

Wózek sklepowy
Sign in

No account yet?

Create an Account